20ste zondag door het jaar C

Jeremia 38,4-68-10; Lucas 12,49-53.

Een bekend Frans auteur van Libanese afkomst Amin Maafouf zei onlangs in een toespraak aan de U.C.L: “Het geloof maakt sommige mensen beter, en anderen slechter”. Hij kan dat zeggen omdat hij  in eigen familie in Libanon getuige was van vele religieuze twisten, omdat hij wist  dat religie vaak aanleiding was tot pijnlijke breuken, tot intens verdriet en diepe wonden.

Er kleeft inderdaad heel wat stof aan de voeten van de gelovige pelgrims. De geloofsgemeente rond jezus, de christenen hebben in de loop van de geschiedenis meer dan één zwarte bladzijde geschreven. Meer dan eens hebben zij al te vlug profeten monddood gemaakt en afgevoerd, zoals Jeremia. Waar je het geloofdsgoed als eigendom gaat behouwen, wordt het vlug de speelbal van eigen ambitie. Waar je jezelf de alleen-bezitter van de waarheid waant, wordt je geloven heel vlug haatdragend en  mondt je overtuiging uit in onverdraagzaamheid. Godsdienstoorlogen, scheuren en barsten in de Kerk van Jezus zijn er het pijnlijk gevolg van.

Al deze vormen van verdeeldheid hebben te maken met onze kortzichtigheid en onze hoogmoed. Soms kunnen wij ons afvragen: Zijn wij, mensen, dan te klein om Gods boodschap met propere handen en een zuiver hart in ontvangst te nemen?

Het evangelie heeft het  over een andere  verdeeldheid. Jezus’woord en leefwijze is als het mes van de ploeg dat diep in de aarde dringt en de aardkorst openscheurt zodat ze het zaad kan opvangen. Gods woord is als een  ploegijzer dat onze levensboden omwoelt, ons bestaan ondersteboven  gooit. Alle nieuwgeboren leven behelst geboortepijn. Hier gaat het over verdeeldheid waaraan de profeet, waaraan Jezus zelf ten onderging. De leerling is niet beter dan de Meester. Hoe  ontelbaar zijn zij die het spoor van Jezus hun geloofstrouw betaald hebben met hun leven.

Ook in onze dagen is er helaas nog op vele plaatsen in de wereld religieus fanatisme, maar dicht bij ons lijkt eerder het klimaat te overheersen van onverschilligheid. Men relativeert de Waarheid. Men steekt zijn overtuiging liever op zak. Velen hebben  schrik voor het grote Woord dat ons allen mobiliseert, of het nu  om een exclusief ja-woord aan het evangelisch dienstwerk gaat, of om een ja-woord aan een medemens. Men is bang voor definitieve keuzes!

Toch is er hier en daar een oplaaiend vuur, zijn mensen aangegrepen door het vuur dat Jezus op aarde bracht, gaan zij Hem achterna. Geloof wordt een persoonlijke keuze, vaak ten koste van veel tegenkanting, van scherpe verdeeldheid, dwars door de gezinsverbanden heen. Jezus heeft dat  voorzien. Het loont nog altijd de moeite op te kijken naar Hem. “ De leider en aanvoerder van  ons geloof” (Hebr.12,2)

Peter D’Haese O.P.