Zestiende zondag door het jaar

Hoe iemand gastvrij ontvangen

We hoorden net een pittig verhaal over twee zusters, Marta en Maria, die elk op hun manier een gast ontvangen. Marta is de vrouw die Jezus in haar huis ontvangt. Ze lijkt de baas te zijn. Trouwens betekent haar naam in het Aramees 'meesteres'. Zij neemt het initiatief, is koortsachtig in de weer om het haar gast zo aangenaam mogelijk te maken. Naar oosterse gastvrijheid wordt de gast met allerlei lekkers verwend. Maria is een heel ander type vrouw. Zij gaat bij de gast zitten en luistert naar wat hij te zeggen heeft. Al haar tijd en interesse gaan uit naar de gast. Het gaat hier duidelijk om twee manieren om een gast te ontvangen. Je kunt iemand in uw 'huis' ontvangen, met alle drukte en zorg dat dit meebrengt, je kunt iemand in uw 'hart' ontvangen door gewoon aandachtig en liefdevol naar de andere te luisteren. Echte gastvrijheid stelt niet alleen zijn huis open voor de ander, maar vooral het hart!

Je kan de wrevel van Marta tegenover haar zuster best begrijpen. Al goed en wel om te luisteren maar het opdienen duldt geen uitstel. In haar bezorgdheid haalt Marta naar Jezus uit. Haar vraag aan Jezus kunt u als een onuitgesproken verwijt verstaan aan het adres van haar zuster. Ze had gehoopt dat Jezus haar zou bijtreden maar Hij spreekt op haar in en houdt haar een spiegel voor. Kijk, Marta, je maakt je bezorgd en druk over veel dingen maar je dreigt het voornaamste uit het oog te verliezen. Waartoe  dient al je moeite als je geen tijd hebt voor mij?  Waartoe al je inspanningen mij waardig te ontvangen als we niet eens kunnen samenzitten, niet eens met elkaar kunnen praten? Wat Jezus Marta aanwrijft: dat ze zich door de drukte laat opslorpen.

De woorden van Jezus lijken wel tot ons gericht, houden ons een spiegel voor. Is in onze tijd het voortdurend druk bezig zijn niet het gevaar dat ons bedreigt? Er moet altijd iets te doen zijn. We hollen van het ene 'event' naar een ander. Zelfs tijdens de vakantie staat onze agenda boordevol... Wat we allemaal nog willen doen, bezoeken, bijwonen We moeten van alles doen en zien, uitgenomen tijd vinden om tot onszelf komen. Wij vinden voor alles tijd, uitgenomen voor God die altijd als eerste uit de boot valt. Hoeft het ons dan te verwonderen dat steeds meer mensen verlangen een pauze in hun leven in te bouwen zo niet dreigen ze onder de werkdruk ten onder te gaan. 

Het is belangrijk om ook na een drukke werkdag tijd te maken voor de kinderen, naar hun verhaal te luisteren of hen een verhaaltje te vertellen.

Is het niet een veelgehoorde bekentenis van de hardwerkende man en de klacht van de vrouw dat hij er niet stond op de cruciale momenten van het gezinsleven? Je hoort wel eens hoe een verpleegkundige het technisch zeer goed doet, maar die ene die aandacht heeft en weet te luisteren naar wat er omgaat aan angst en onzekerheid geniet toch onze voorkeur.

Jezus houdt ons een spiegel voor. Hij opent ons een venster. Hij toont ons de zuster van Marta als voorbeeld. "Maria heeft de goede keuze gedaan"? Er is niets mis mee zich hard in te zetten maar we moeten goed oppassen dat wij ons niet laten meeslepen door de drukte en de zorg om materiële zaken zodat wij erin verzuipen. Het is belangrijk actief te zijn, zich met hart en ziel in te zetten maar de basis van alles moet bezinning zijn en gebed. Je kan zeer gedreven zijn, altijd dienstbaar, een luisterend oor zijn en toch niet als een verdwaasde door het leven razen. Hoe kan dat?

Wat is het geheim? Voldoende tijd maken voor God, zijn Woord beluisteren, en je kracht en sereniteit uit het gebed putten. Zo zal je anderen werkelijk ten dienste zijn, voor hen iets betekenen. 

De vakantie is de uitgelezen periode om tijd te besteden aan het luisteren naar Jezus, in alle rust. Daarin zal je kracht en inspiratie ontvangen om je naaste te dienen. Het diepste verlangen van Jezus bestaat hierin dat wij zijn Woord beluisteren en het in ons hart opnemen om ons te engageren en er ons gedrag door te laten inspireren.

fr. Stef.