Eerste lezing GAL 1, 11-19 / Evangelie Luc 7,11-17

10de zondag door het Jaar

Beste medegelovigen,

Toen Charles Darwin, de beroemde geleerde, de schepping als een evolutie had begrepen, was dit voor hem geen reden om met God te breken. Maar toen zijn tienjarige dochter stierf, kon hij in zijn geloof geen troost vinden. Hij hield zo van zijn klein meisje Annie...

Een kind verliezen is één van de ergste gebeurtenissen die een mens kan overkomen. Het gaat tegen elk gevoel van redelijkheid en barmhartigheid in. Het gaat tegen het Godsbegrip in.

Vandaag in het evangelie, brengt Lucas geen "doodgewone" vertelling ...Waarom vertelt Lucas dat verhaal over de weduwe in Nain ? Ik wil samen met jullie proberen eens IN dat verhaal te stappen, en proberen de "film" van de gebeurtenissen voor ons ogen te laten passeren.

Een rouwstoet verlaat het stadje. Een weduwe troosteloos van verdriet stapt achter het lijk van haar enig kind, haar zoon. Een weduwe was toen iemand die aan de rand stond van het maatschappelijk leven . .  Een weduwe die haar enige zoon verliest is eigenlijk op slag alles kwijt: ze blijft helemaal alleen achter: geen kostwinner meer, geen bestaansmogelijkheid. Veroordeeld tot de bedelstaf. En bovendien: geen nageslacht meer, geen toekomst.. Het is dus een stoet vol droefheid, een stoet in het teken van de dood. Er is geen leven en geen uitzicht meer.

 De tweede stoet is een vreugdevolle stoet. Jezus en een grote groep is op weg naar Jeruzalem, naar de stad van de vrede. Mensen die opgetogen zijn want ze hebben Jezus in hun midden: de Messias, de wonderdoener van het land. De man van het leven. De man die toekomst biedt.

Deze twee stoeten ontmoeten elkaar bij de stadspoort. Binnen de stad is er leven/geborgenheid. Buiten de stad wacht de eenzaamheid en vergetelheid. De stadspoort is een scharnierplaats. Zij zal ook een scharniermoment worden in het verhaal.

Bij de stadspoort staan de twee groepen  oog in oog met elkaar...de stoet van hoop, vreugde en leven, en de processie van de onverklaarbare zinloze dood, het uitzichtloze , de wanhoop

En dan raakt Jezus het dode kind aan....Met dat gebaar zegt Hij zeer veel. ( door die aanraking is Jezus volgens de wet "onrein"  . Hij overtreedt echter dit taboe .... ) In Nain, een hele kleine plek in Galilea gebeurt iets groots ! Nain betekent ook " de lieflijke" ...

We moeten bedenken dat Lucas zijn evangelie lang na de dood en de verrijzenis van Jezus heeft opgetekend. En hij schrijft het neer vanuit een grote zekerheid: de macht van de dood is gebroken.  Lucas stelt volgende vraag;, kan het waar zijn, dat het verhaal van Jezus ten dode gedoemd is? 

De vraag van Lucas is daarmee duidelijk: zal de stoet van de troosteloze, hopeloze mensen genezen worden door de ontmoeting met de stoet van diegenen die nog dromen en nog hopen? Kan de mens nog geloven in morgen ondanks de zichtbare tekenen des doods? Dat is de vraag.

Met Jezus is er iets in de wereld gekomen dat ook niet door de dood kan worden vernietigd;  een eeuwige gelofte, die ook niet wordt teruggenomen in het aanschijn van de dood. 

Elke zondag, telkens wij eucharistie vieren, -beste medegelovign - maken wij dit verhaal mee. Er zijn ook twee stoeten... 

Er is de stoet van mensen die naar de kerk komen. Op zondag dragen wij allen het doordeweekse leven mee; met het verdriet omwille van verlies van een kind of een partner , met onze  ontmoedigingen,  de angsten , de  kwetsuren van liefde, breuken in relaties...

 In elke eucharistie is er ook die andere stoet die op ons toekomt. De priester met zijn dienaars en zijn zangers... De stoet dus met de Heer zelf. We staan ervoor recht. We zingen Hem toe. De Heer van het leven komt in ons midden, en Jezus ziet ons leed nu ! 

 Tijdens elke eucharistie  houdt Jezus onze stoet tegen. Hij raakt ons aan ....!Misschien zijn wij ook op een doodlopende weg in ons leven en  Wil Hij ons tot stilstand brengen. Jezus zegt : "schrei maar niet...heb vertrouwen ....wees moedig "!

beste zusters en broeders...We kunnen geen overtuigende getuigen zijn van het evangelie als er geen onverklaarbare moed in ons huist. Onze samenleving heeft dus een flinke dosis christelijke moed nodig...

In mijn jeugd kreeg je bij het vormsel nog een klap tegen je wang, van de bisschop  - een heel bijzondere aanraking - Dat werd gepresenteerd als een sacrament van moed en dapperheid . Het bereidde je voor op de tegenslag , het lijden, de angst ...voor het geloof.. Het vormsel moest ons zeker vormen voor heldhaftigheid/dapperheid doorheen moeilijke tijden..

Het woord MOED, courage, is immers afgeleid van COR, Latijn voor " hart" . Moed wordt vaak gezien als een kwaliteit van het hart. 

Vorige maand, was het precies 20 jaar geleden dat 7 monniken, religieuzen , trappisten in Tibhirine  in Algerije, werden vermoord door barbaren..

Misschien hebt u de film gezien " des hommes et des dieux " die hun verhaal prachtig vertelt... Wie deze film zag , weet opnieuw wat geloof en evangelie is. Wat MOED kan betekenen.

Op het einde  van de film , zie je een stoet van 7 monniken , die in de sneeuw ploeteren op een moeilijke helling...op weg naar hun afschuwelijke dood. Het ging niet om een stoet van uitzonderlijk sterke mensen, Ook zij kampten met twijfel en onzekerheid , maar putten wel kracht en moed uit hun geloof.

Welke stoet doet hier de andere rechtsomkeer maken? Zal de dood al onze hoop doden? Of mag het leven de dood overwinnen?

 

Jezus zoekt de ontmoeting met ieder van ons. Om ons te zeggen, dat wij Naïn zijn: liefelijk in zijn ogen voor altijd. 

Laten we niet aan de kant van de weg blijven zitten .maar meestappen met Jezus. Hij wekt tot leven...Hij immers zei : "  Sta op..." 

Laten we dus moed putten iedere dag opnieuw , door de aanraking van zijn Blijde boodschap .

 

GUIDO VERHAEGHE

 

 

 

 

 

 Beluister de

 jubileumhymne

 

 

 

 

 

Jean Mossoux 

 

 

 

 

De Dominicaanse gemeenschap in Knokke

Sint-Dominicushuis | Sparrendreef 91 | 8300 Knokke-Heist

T 050 60 24 55 | E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.IBAN BE36 7380 1199 5181 | BIC KREDBEBB