Vertrouwen in de kracht van het woord.

Het evangelieverhaal is ons vrij goed bekend en klinkt ons vertrouwd in de oren omdat we in iedere eucharistieviering de woorden van de Romeinse honderdman herhalen: 'Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden'. Het klinkt misschien wat vreemd, maar Jezus ontdekt er een ongekend groot geloof in. Het is duidelijk dat de Romeinse officier over Jezus heeft horen vertellen. Hij weet ook dat hij in Kafarnaum is aangekomen. Hoewel hij gewoon is om bevelen te geven en dat zijn mannen moeten doen wat hen is opgedragen, acht hij zich toch niet waardig Jezus het bevel te geven bij hem te komen. Hij verkiest enkele voorname Joden naar Jezus te sturen die voor hem ten beste moeten spreken. Deze uitgestuurde delegatie beveelt hem bij Jezus aan als een mild en rechtvaardig man die goed is voor het volk. Wanneer Jezus zijn woning nadert, geeft hij opnieuw blijk van zijn nederigheid. Hijzelf durft niet naar Jezus toe te gaan maar laat zijn vrienden zeggen dat hij geen moeite moet doen om bij hem aan huis te komen. Hij weet maar al te goed dat een gelovige Jood niet het recht heeft het huis van een ongelovige binnen te gaan. Wat een blijk van fijngevoeligheid voor de andere, wat een respect voor de geloofsovertuiging en waarden van de andere! Maar het meest verwonderlijke is wat de Romeinse officier aan Jezus laat meedelen: U hoeft alleen maar te zeggen dat mijn dienaar beter moet worden. Spreek een woord en mijn dienaar zal genezen zijn. Wat een onwankelbaar vertrouwen in de kracht van het woord! Wat een sterk getuigenis van een rotsvast geloof in Jezus! Waar komt dat onvoorwaardelijk geloof vandaan? De Romeinse officier weet dat wanneer hij een bevel geeft, het zal uitgevoerd worden. Zou het anders zijn bij Jezus die een veel grotere macht bezit dan hijzelf, een eenvoudige officier van het Romeinse leger?

Slechts twee maal maakt het evangelie melding dat Jezus zich verwonderde over het geloof dat mensen in hem stellen. Twee maal gaat het om heidenen, over niet-Joden, over mensen die niet 'bij ons' horen.  "Groot is uw geloof" riep Jezus vol bewondering uit toen de Cananeese vrouw bij

hem bleef aandringen haar dochter te helpen. (Mt 15; 21-22) Ook in ons verhaal wekt het geloof van de Romeinse officier Jezus' bewondering.

Het doet hem uitroepen: "Iemand met zo'n groot geloof heb ik in heel Israël nog niet gezien!" Vindt Jezus bij ons zo'n groot geloof?

Het moet Jezus ongetwijfeld enorm deugd gedaan hebben iemand met zo'n waarachtige houding, met zo'n echt geloof , te ontmoeten.  Het mooiste en treffendste hierbij is vooral het enorme vertrouwen dat er uit spreekt. Het geloof heeft vertrouwen dat God bij machte is grote dingen te doen, zoals ook Maria het uitzingt in het Magnificat. Zo wordt God geëerd, wordt God als God erkent. Wie zijn vertrouwen stelt in de goddelijke kracht en liefdevolle barmhartigheid van Jezus getuigt van een waarachtige liefde voor hem. Dit is precies wat het voornaamste gebod van ons vraagt: God beminnen met heel ons hart. Zal Jezus zo'n geloof vinden? Jazeker, als wij hem werkelijk van ganser harte beminnen.

fr. Stef.

Met dank aan Mgr Christoph Schönborn.  

 

 

 

 

 

 Beluister de

 jubileumhymne

 

 

 

 

 

Jean Mossoux 

 

 

 

 

De Dominicaanse gemeenschap in Knokke

Sint-Dominicushuis | Sparrendreef 91 | 8300 Knokke-Heist

T 050 60 24 55 | E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.IBAN BE36 7380 1199 5181 | BIC KREDBEBB