Bij zijn bezoek aan de Syrische vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos  heeft de paus 12 Syrische vluchtelingen meegenomen naar Rome. Het idee kwam van St-Egidiusgemeenschap, maar de paus was er direct voor gewonnen. ‘Ik  voelde meteen de werking van de H.Geest ‘zei de paus.

‘De heilige Geest en wij hebben besloten…, zo staat het In de eerste lezing waarin een kort verslag wordt gebracht van het zogenaamde eerste concilie van de kerk te Jerusalem.  

Waarover ging het  eigenlijk in dat eerste concilie? De meeste jonge kristenen stamden uit het jodendom. Ze waren gewoon de joodse wetten te onderhouden en hielden daar aan vast. Maar meer en meer kwamen  kandidaat- gelovigen uit het heidendom. Was het wel nodig om zich aan al die joodse wetten te onderwerpen? Volstond  niet het geloof in Jezus, en de doop in zijn naam. 

Christus aanhangen leek hen al voldoende om in Gods liefde te verblijven? En dat bracht ook al een heel nieuwe levensstijl voor hen mee: leven in de geest van Jezus’woorden. 

Leven in de geest van Jezus’woorden, wat is dat?

Dat zijn woorden die je bezielen en je alles in herinnering brengen wat Jezus gezegd en gedaan heeft. Woorden die je ten diepste raken en je levenswijze veranderen. Dat is Leven in de geest van Jezus’woorden. 

Op de vooravond van zijn afscheid, zegt jezus. ‘Als iemand mij liefheeft zal hij mijn woorden onderhouden, mijn Vader zal hem liefhebben en wij zullen tot Hem komen en verblijf bij hem houden’. 

Dag Hammarskjöld  schreef eens: God sterft niet op het moment dat mensen niet meer geloven in hem, maar de mens sterft als hij niet meer doorstraald wordt door het steeds opnieuw geschonken wonder van Gods’liefde voor de mensen. 

Het hedendaags leefklimaat maakt het ons niet gemakkelijk om daar bij stil te staan. Veel mensen leven zoals de zee leeft: aan de oppervlakte veel schuim en beweging, maar in de diepte een doodse stilte, die niet meedoet.

En toch is het in die diepe geborgenheid van Gods liefde dat ons zielenleven ontplooid  Hoe dieper je leeft, hoe eenvoudiger het leven wordt. Het leven krijgt als het ware één plooi, één vouw. Het is die innerlijke harmonie, die vrede die Jezus ons in het evangelie van vandaag nalaat. 

Hij stuurt ons de gewone joodse afscheidswens van zijn dagen toe: ’vrede-sjaloom’, zoals men nu nog in Israël elkaar vaarwel toewenst.                                                                          Maar Jezus geeft meteen een nieuwe betekenis aan die groet. Niet zoals de wereld  vrede wenst geef ik hem u. ‘Ik zou willen dat gij nooit meer ongerust of kleinmoedig zoudt zijn. Want God zelf, uw Vader, en ik zullen onze intrek bij u nemen en bij u blijven. Amen. 

Gerard  Braet O.P.

 

 

 

 

 Beluister de

 jubileumhymne

 

 

 

 

 

Jean Mossoux 

 

 

 

 

De Dominicaanse gemeenschap in Knokke

Sint-Dominicushuis | Sparrendreef 91 | 8300 Knokke-Heist

T 050 60 24 55 | E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.IBAN BE36 7380 1199 5181 | BIC KREDBEBB