Vijfentwintigste zondag  -  A-cyclus

Die later zijn gekomen,
die krijgen evenveel,
GENADE zal hun lonen,
een evenredig deel.              (W.Barnard, Z.J.312) 

Het verhaal over de werkers van het elfde uur is erg bekend  maar daarom nog niet zo vlug ontsloten en beaamd.  Spontaan komt bij de luisteraar het gevoel op van een zekere verontwaardiging.  Dat is toch niet rechtvaardig, dat kan niet. We gaan liever uit van het klassiek gezegde: Voor gelijk werk, geluk loon.  Elk onderscheid dat bij de beloning wordt gemaakt, lijkt ons verdacht, alhoewel we soms toch ook bekoord worden om met twee maten en twee gewichten te rekenen. Dat doen we dan buiten de factuur.  We minderen het bedrag omdat de ander mijn broer, mijn vriend is, iemand die mij ook al ooit heeft begunstigd.

Maar is het die handelwijze die we God in de schoenen schuiven? Is er dan ‘n God die voor de enen strikt rechtvaardig is en voor de anderen  door de vingers kijkt? Gaan we dan beweren dat God nu en dan ook afwijkt van de regel voor de overeengekomen verloning (vgl.Mt.10 )?

Neen, God heeft maar één maat, de maat van de mateloosheid. God heeft maar één hemel en kent geen speciale loge voor zijn uitverkorenen, de zogenaamde VIPS. ook al fantaseren wij graag over hogere of lagere zitjes, over een gewone en een zevende hemel !  Misschien is die bekommernis van ons voor wat overeen gekomen is, in de grond niets anders dan een ingeboren vrees dat ‘n ander méér zou krijgen dan wij .Wij zwoegen niet graag voor wat anderen gratis in de schoot valt.

Maar er is ook de omgekeerde situatie: er zijn in de wereld zieke en gezonde mensen. Natuurlijk nemen we het God niet kwalijk als wij  de groep horen die gezond zijn !  Er zijn ontelbare mensen vandaag in de wereld die zelfs het meest levensnoodzakelijke moeten missen, Toch vinden we het heel gewoon over dit alles te mogen beschikken.

In een van haar geschriften vraagt Thérèse van Lisieux zich af  van wie God het meeste heeft gehouden ? Van haar als karmelietes in een radicaal godgewijd leven ? Of van de publieke zondares uit het evangelie  want aan aan deze vrouw heeft Jezus zoveel vergeven. Maar dan komt Thérèse tot de juiste conclusie:  God heeft ons beiden evenveel bemind, dat wil zeggen: mateloos !  Wat zullen wij God mogen aanbieden aan het eind van onze levenstocht ? Een grote of een kleine maat ?  Wanneer zijn wij op zijn roepstem ingegaan ? ‘s Morgens vroeg of pas naar de avond van ons leven toe ? De Heer staat altijd gereed om ons in zijn armen op te vangen.

In een van zijn romans laat Dostojewski God zeggen: Komen jullie maar, dronkaards en zwakkelingen en met schuld beladenen.  Kom maar zonder schaamte.  Dan zeggen de rechtvaardigen: Wat moeten die hier ?  En Hij, God, zal zeggen:  Laat hen maar komen omdat geen enkele onder hen gedacht heeft dat hij het verdiend heeft.

 

Het Zoute – Knokke, 24.09.2017                                                                                                                                                                                             Peter D’Haese