DRIE ENE GOD

Joh. 3 , 16 - 18 .  Kor. 13, 11 - 13

Waarin bestaat de boodschap voor ons vandaag als de kerkelijke liturgie ons vraagt een feest te vieren rond de Goddelijke Drie – eenheid?

Als we een kruisteken maken in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?

Als we Amen zeggen op de zegen en daarmee belijden dat God één is in drie personen?

Niemand van ons staat waarschijnlijk stil bij wat we eigenlijk zeggen.

 

En wie van ons kijkt nu uit naar het feest van de Drie - eenheid?

Kerstmis - ja - en Pasen en Pinksteren.

Het woord Drievuldigheid komt ook niet voor in de bijbel.

En ik heb er ook geen oor naar om het tot mij te laten komen als een onverklaarbaar mysterie.

 

De enige vraag die wij ons bij dit feest wel kunnen en ook terecht mogen stellen is : 

God wie zijt ? Gij Hoe is uw Naam ?  En waar zijt Gij te vinden ?

 

U willen wij duiden. U willen we noemen. U, de werkelijkheid achter de veelheid der verschijnselen. De kracht achter de schepping. 

U die zich in alles beweegt en in alles verbergt.

Verheven zijt Gij en onbereikbaar. Hoog boven alles wat ons omgeeft.

Gij die in de hemel zijt. Gij zo nabij als de adem en zo ver als de sterren. 

U bent dat allemaal.

 

Maar als we de bijbel openslaan lezen we dat de openbaring van de ware God begon toen Mozes het volk uit Egypte leidde om in de woestijn tot God te gaan. 

En dat is zijn naam : Ik ben die ben. Ik zal er zijn.  Ik zal er zijn voor jou.

 

Hierin openbaart er zich een relationele God. Een liefdevolle God. 

Die maar werkelijkheid kan worden doorheen onze verhoudingen tot elkaar.

 

De werkelijkheid van iedere dag staat niet tegenover een goddelijke werkelijkheid. Maar is de vindplaats van het goddelijke! 

Het criterium van onze liefdevolle omgang tot elkaar, is het criterium voor wie God voor ons betekent.

 

Hier mogen en kunnen we Jezus' leven centraal stellen.

Hoe Hij vanuit een liefdevolle verbondenheid mensen levenwekkend nabij was.

 

Die tranen droogde van wie verdriet had. Die oprichtte wie verlamd was.

En aanraakte wie doof, stom of blind was. Die hart en ziel genas. 

Hierin is Gods geest werkzaam die zoals de Schrift het poëtisch uitdrukt en beschrijft: 

                          

                           “ Gods Geest als een zachte bries, als levensadem “

 

In dit gebeuren ontvouwt, openbaart en voltrekt zich wat aan waarheid onvervalst is. 

Namelijk dat God liefde is. Boven ons, naast ons en in ons. 

Vader , Zoon en Geest. Drie in één.

Het was Jezus grootste bekommernis en diepste verlangen dat wij de eenheid onder elkander zouden bewaren. Zo bad Hij bij het afscheid van zijn leerlingen.

En tot op vandaag ook voor ons allen.

          

Vader, mogen allen één zijn

zoals Gij in Mij zijt

en Ik in U ben.

Moge zij ook één zijn in Ons

opdat de wereld geloven in Mij.

Maria Wittevrongel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beluister de

 jubileumhymne

 

 

 

 

 

Jean Mossoux 

 

 

 

 

De Dominicaanse gemeenschap in Knokke

Sint-Dominicushuis | Sparrendreef 91 | 8300 Knokke-Heist

T 050 60 24 55 | E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.IBAN BE36 7380 1199 5181 | BIC KREDBEBB