Pasen

In de schemer van het zo onverwachte en plotse sterven -twee weken geleden- van P. Stef, mijn medebroeder en vriend voor velen, sprokkelde ik voor dit Paasfeest moeizaam woorden bijeen. Ze pogen - hoe onmachtig en breekbaar ook - uitdrukking te geven aan het vertrouwen dat er leven is aan de overkant, over de grens van de dood heen. Met deze woorden wil ik getuigen van de hoop die ons gaande houdt; hoop die ontspringt aan de bron van Jezus’ verrijzenis.

En wat wij in de hoop, tussen liefhebben en geloven in, ook zien :

een wegwijzer, een verre verwachting, een eeuwig raadsel, het doet er niet toe. Hoop verbindt ons met wat/wie onzichtbaar is. In al haar kwetsbaarheid mag hoop gekoesterd worden. Ze is een helende en bemoedigende kracht.

 

Over “ Het kleine meisje hoop “ heeft de Franse letterkundige Charles Péguy een indringende, diepe tekst geschreven. Een bewerking ervan draagt de Vlaamse woordkunstenares ons voor. Laten we er samen naar luisteren.

 

“ Het geloof waar ik het meest van hou, zegt God, is de hoop.

   Geloof dat verwondert me niet.

   Ik ben overal zo zichtbaar aanwezig,

   in de zon en de maan en de sterren aan de hemel, 

   en in ’t gewemel van de vissen in de rivieren, en in alle dieren, 

   en in het hart van de mens, zegt God, dat het diepste is 

   en het meest in het kind dat het liefste is dat ik ooit heb geschapen.

   In alles wat boven en onder is ben ik zo luisterrijk aanwezig,

   dat geloven, zegt God, in mijn ogen geen wonder is.

 

   Ook liefde verwondert me niet, zegt God.

   Er is onder de mensen zoveel verdriet, zegt God, soms niet te stelpen, 

   dat je toch vanzelf ziet hoe ze elkaar moeten helpen.

   Ze zouden wel harten van steen moeten hebben 

   als ze voor een die tekort heeft het brood niet uit hun mond zouden sparen.

   Neen, liefde, zegt God, dat verwondert me niet.

   Maar wat me verwondert, zegt God, dat is de hoop.

   Daar ben ik van ondersteboven.

   Ze zien toch wat er allemaal in de wereld omgaat 

   en ze geloven at het morgen allemaal omslaat.

   Wat een wonder is er niet voor nodig dat zij dat kleine hoopje hoop 

   nooit als overbodig ervaren maar met voorzichtige gebaren

   i n hun hand en in hun hart bewaren,, een vlammetje dat keer op keer 

   weer wankelt en dreigt neer te slaan, 

   maar altijd weer weet op te staan, en nooit wil doven.

   Soms kan ik mijn ogen niet geloven.

 

   Geloof en liefde zijn als vrouwen.

   Hoop is een heel klein meisje van niks.

   Zij stapt op tussen de twee vrouwen en iedereen denkt : 

   die vrouwen houen haar bij de hand, die wijzen de weg.

   Maar daarvan heb ik meer verstand, zegt God, ik zeg :

   het is dat kleine meisje hoop dat al wat tussen mensen leeft 

   hun heen en weer geloop licht en richting geeft.

   Want het is dat kleine meisje hoop – je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven,

   je denkt soms dat het zo onooglijk is – het is dat kleine meisje hoop 

   dat de mensen zien laat, zien soms even, wat in het leven mogelijk is.

 

   Het geloof, zegt God, waar ik het meest van hou, 

   de liefde waar ik het meest van hou, is de hoop.

   Geloof, dat verwondert me niet. Liefde, dat is geen wonder.

   Maar de hoop, dat is haast niet te geloven.

   Ikzelf, zegt God, ik ben er van ondersteboven.” *  Frans van Bladel naar Ch. Péguy.

 

-  Pasen is de bron van onze hoop. Dat wij allen er ons aan mogen laven.

   Gezegend Paasfeest!

-  De la Pâques du Christ jaillit notre espérance, notre espoir.

   Vous tous, approchez-vous de cette source.  Joyeuse fête de Paques!

-  Ostern ist die Quelle unserer Hoffnung.

   Lasset uns mit und für einander diese Quelle schützen. Frohes Osternfest!

 

* Uit CD “ Godallemachtig “ Sprekende teksten over God en geloven samengesteld en gelezen door TINE RUYSSCHAERT. Uigave Lannoo nv. Tielt, 2002.