Vijfde zondag in de Veertigdagentijd A

Ez 37  ,12-14  / Johannes 11, 1-45

" Kan de wereld nog gered worden ? Als je ziet wat er allemaal gebeurd op deze blauwe planeet, dan moeten we concluderen dat  Moeder Aarde "om zepe gaat".." , dat zei mijn oude tante op een familiefeestje !

En de discussie ging heel geanimeerd verder over hoe of waar de redding moest vandaan komen ...

Vorige week is mijn oude tante verhuisd naar een serviceflat . Met enkele familieleden hebben we haar huisraad weggehaald.  Op zolder vond ik een klein kadertje dat vele jaren in haar keukentje had gehangen... 

Daarop stond een groot oog, , met daarboven de tekst : GOD ZIET U ....( en daaronder :"  HIER VLOEKT MEN NIET" .. )   U kent het wel, die kadertjes zag je lang geleden veel ...zelfs tot in cafés...

Het was één van de tekenen ( aan de wand ) dat GOD aanwezig was in het leven van alledag, toen ...lang geleden

Hij was de Vader, de Geest, en de zoon. Hij was de REDDER ....

Die kadertjes vind je enkel nog op de rommelmarkten.. Godsverduistering noemt men dat...  , maar het vloeken is gebleven !  De vloek van de hongersnood, de vloek van honderdduizenden oorlog slachtoffers ,de vloek van  de ondergraving van de democratie ..., de vloek van de eenzaamheid van de mens

Vandaag is een heel ander oog op ons gericht.. Elektronische ogen zijn permanent op ons gericht...

Op vandaag hangen overal  bewakingscamera's ...in winkelcentra, op elke hoek van de straat. En meer nog, zelfs via het oog van uw pc, thermostaat, televisie, gsm of iphone  hoort en ziet men alles.... ! Het tijdperk van "het internet of things"...Vluchten kan niet meer, er bestaat geen omgeving meer die niet bespied kan worden !

Zal  die technologische vooruitgang de REDDING  brengen ? Of is dat misschien  het begin van een totale ontreddering van het eenzame individu ?

In deze vastentijd , de weken waarin we op weg zijn naar Pasen, zijn wij -gelovigen- op zoek naar antwoorden ...

Wat betekent dat "redding" en waaruit kan die redding bestaan ?? 

Wanneer zal er "redding" zijn ?  

En tenslotte de belangrijkste "wie" kan ons redden ?

Beste medegelovigen, lees de Bijbel, en lees de teksten vandaag..daar kunnen we antwoorden vinden.

De eerste lezing is gesitueerd in een periode waarin het volk van Israël -reddeloos- en "levend dood" is omdat het in ballingschap moet leven. Niets heeft nog zin, alles is wanhoop en ellende. Het is precies tegen die reddeloosheid in dat de Heer bij monde van Ezechiël herstel belooft. ‘Ik zal uw graven openen,’ zegt Hij, ‘Ik zal mijn geest over u uitstorten en gij zult leven.’

Op vandaag zijn er veel mensen "levend dood"   Ver weg , de miljoenen mensen in verdrukking en terreur, oorlog en hongersnood!  Maar ook dichtbij, soms naast ons.... . Door zware tegenslag, een scheiding, ruzie, ziekte . Mensen zonder enige levensvreugde , of bij wie plezier enkel schijn is, waar glitter de ellende verbergt...

We herkennen het ook in ons eigen leven . Het is ons al gebeurd: dat we als het ware opgesloten zaten in een graf, zonder uitweg. Opgesloten in een zelf gekochte gouden kooi.. We dreigden te stikken. Hoe zal ik opnieuw ademen en vrij worden ? Wie maakt me los en leert me opnieuw gaan ? 

De belofte van de Heer in de eerste lezing is dus nog altijd broodnodig. De belofte dat Hij onze graven zal openen, zijn geest over ons zal uitstorten en ons zal doen leven. 

Johannes is de enige evangelist die het lange verhaal vertelt over de opwekking van zijn vriend Lazarus. Het is het laatste van de zeven tekenen die Johannes in zijn evangelie aangeeft. De naam Lazarus geeft ons al een sleutel nl. het is de Griekse weergave van de Hebreeuwse naam Eleazar: "God is mijn helper", iemand naar wie God omziet ! 

Vandaag geeft Jezus leven aan Lazarus EN aan zijn beide zussen. Hij zegt het ook letterlijk: ‘Ik ben de verrijzenis en het leven.’ Hij zegt niet: ‘Ik zal de verrijzenis en het leven zijn’, nee, Hij zegt: Ik ben de verrijzenis en het leven.’ Nu dus, op dit eigenste moment.  ‘Nú, niet morgen of op de laatste dag, maar vandaag is Hij die verrijzenis en dat leven... Jezus haalt mensen weg uit het donkere en het diepe.  Bij de diepe put in Sichar geeft hij levend water aan de Samaritaanse.  Bij de vijver van Siloam schenkt hij licht aan een blindgeborene.  In Bethanië haalt hij Lazarus uit de donkere grot.  Op deze drie plaatsen vraagt Jezus te geloven in Hem die door de Vader is gezonden (Joh. 4,25-26; 9,35-38; 11,27).  

Hij is onze Redder , nu reeds . Jezus zegt "Kom naar buiten....!"

Zusters en broeders, Er bevindt zich in het Johannes evangelie een geheim. Het gaat over meer dan over wat er letterlijk staat.

Het gaat bij Jezus niet alleen om het hiernamaals, maar vooral om het hierNUmaals. Het is nu dat we Hem kunnen ontmoeten. En ook vandaag is Hij het licht van de wereld en het levende water. We moeten dus echt niet wachten tot na onze dood om te verrijzen. Nee, we kunnen nu verrijzen, elke dag opnieuw, door te leven naar Jezus’ woord. Als het woord van Jezus in ons binnendringt , dan gebeurt opstanding !! Zijn aanwezigheid in mij bevrijdt mij van  moedeloosheid en wanhoop.  Jezus’ woorden en daden op ons leven leggen, niet aan de buitenkant, maar in de diepte van onszelf, daar waar ons echte leven zich afspeelt. Dan zouden we nooit meer levend dood zijn, en zouden we sterk genoeg staan om ons leven te delen met onze evenmens, met ons gezin, onze buren, onze gemeenschap. (En we zouden mensen in nood kunnen laten verrijzen door er te zijn voor hen, door onze aandacht, door ons mee-leven en mee-voelen)

Als het woord van Jezus klinkt en in ons binnendringt , dan gebeurt er opstanding, dan is er redding !

 

Beste medegelovigen, mag ik tenslotte nog wijzen op dit bijzonder detail in dit wondermooi verteld verhaal door Johannes...

Er staat geschreven  " Jezus begon te wenen" . Jezus huilt om de dood van zijn vriend . Geen afstandelijkheid, geen theoretische benaderingen over tijd en eeuwigheid. Sterven hoort bij het leven...Jezus is trouwens op weg naar Golgota om te sterven. Wie Jezus volgt in zijn liefde, die heeft het leven te pakken..het echte leven ...Het onverwoestbare Goddelijke.. De REDDER

 

We kunnen misschien een nieuw kadertje aan de muur hangen : 

God ziet U

nog altijd....

heel graag

 

Guido Verhaeghe   28 maart 2017

 

(in die tijd was er onder de Joden een theologisch debat wanneer zal God de graven openen ?  " op de derde dag"  , zeiden sommigen en dat komt ons bekend voor uit het Paasverhaal. Anderen zeiden: " op het einde der tijden" . Het is al de vierde dag als Jezus komt. Hij komt opzettelijk te laat...De stelling over de derde dag wordt dus afgewezen, maar de opwekking bij het laatste Oordeel eveneens...)