Vierde zondag in de Veertigdagentijd A

Over de vooruitgang van de volkeren

   Vijftig jaar geleden stelde P. Paulus VI de encycliek "Populorum Progessio " voor waarin hij opriep tot de integrale ontwikkeling van iedere mens en van de gehele mens. Materieel welzijn is in zijn visie slechts één element van de menselijke waardigheid. Kenmerkend in zijn visie is, dat de persoonlijke ontwikkeling van het individu niet los wordt gezien van de ontwikkeling van de hele gemeenschap.  Door hulp, rechtvaardige structuren en naastenliefde moet deze ontwikkeling gerealiseerd worden. 

   Sinds 1967 is er veel veranderd. Er werd vooruitgang geboekt, maar de ongelijkheid tussen mensen wereldwijd, is gegroeid. Bovendien worden we geconfronteerd met een ecologische crisis. Ook binnen de Kerk gingen deze evoluties niet ongemerkt voorbij. Paus Franciscus verbindt in zijn encycliek "Laudato si" de zorg voor de armen met de zorg voor de wereld. In zijn herderlijk schrijven reikt hij ons een sleutel aan om ons geloof op een vernieuwde en creatieve manier te beleven.

   Met het evangelie van de blindgeborene als leidraad willen wij nadenken over de sociale impact van barmhartigheid. De situatie van de blindgeborene lijkt op de uitzichtloosheid van onze wereld. In vier stappen geneest de blindgeborene. In een eerste stap laat Jezus zich raken door het leed van de blindgeborene. Met een barmhartige blik kijkt hij de man aan. Ook wij worden opgeroepen om met een barmhartige blik naar de wereld rondom ons te kijken. Elke christen wordt geroepen om sociale uitsluiting te verbannen en om stappen te zetten naar een levensstijl die de draagkracht van de aarde niet overstijgt.

Broederlijk Delen vertelt verhalen van mensen die uitgesloten worden, van de natuur die misbruikt wordt en confronteert ons met het leed van die mensen en de onrechtvaardigheid.  In de tweede stap doet Jezus iets met zijn gevoel. Hij plaatst de blindgeborene in het centrum van de aandacht en roept ons op om datzelfde te doen met de mensen die het moeilijk hebben. Sleutelbegrip hierbij is solidariteit. Solidariteit is meer dan enkele daden van edelmoedigheid. Solidariteit betekent dat wij de arme teruggeven wat hem of haar toekomt. Ook Broederlijk Delen roept op tot solidariteit. Vanuit ons geraakt zijn door de verhalen voelen wij ons geroepen om iets te doen. Bij de derde stap helpt de blindgeborene zelf mee aan zijn herstel en strijdt hij tegen een samenleving die mensen uitsluit. Om uit die logica van de uitsluiting te geraken is dialoog tussen volkeren, culturen, religies, meer dan ooit een beslissende factor. In de vierde stap wordt de blindgeborene ook een gelovige. In navolging van Jezus begint hijzelf aan solidariteit te doen. Die verandering doet denken aan de ecologische overgang die vandaag zo nodig is. In zijn encycliek "Laudato si" wijst Paus Franciscus er op. de zorg voor de armen moet gekoppeld worden aan de zorg voor de schepping, want onze levenswijze vormt een bedreiging voor de draagkracht van de aarde en de eerste slachtoffers daarvan zijn de armen. Paus Franciscus nodigt ons uit om er iets aan te doen. Door op een andere manier te gaan leven. Broederlijk Delen roept ons op om te kiezen voor een duurzame economie die rekening houdt met de draagkracht van de aarde. Ze roept op om te kiezen voor een sobere levensstijl onder het mtto "genoeg is goed".

   De Veertigdagentijd is een tijd van soberheid en gebed, maar ook een tijd van echte bekering. Vasten is meer mens worden, meer solidair, meer bezorgd om de aarde. Het is een tijd om uw relaties terug op punt te stellen, uw relatie met uzelf, met anderen, met de aarde, met God. Sober leven schept ruimte om goed te leven. Vasten is zelf veranderen om solidair te worden en te delen met mensen die er alles aan doen om de levensomstandigheden van hun gezin, hun gemeenschap, hun land, te verbeteren. Broederlijk Delen roept ons op om werk te blijven maken van een rechtvaardige en duurzame wereld samen met alle mannen en vrouwen die hetzelfde nastreven.

 

Homilie naar een tekst van Broederlijk Delen - Liturgie en spiritualiteit.

P. Stef.

 

 

 

 

 

 Beluister de

 jubileumhymne

 

 

 

 

 

Jean Mossoux 

 

 

 

 

De Dominicaanse gemeenschap in Knokke

Sint-Dominicushuis | Sparrendreef 91 | 8300 Knokke-Heist

T 050 60 24 55 | E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.IBAN BE36 7380 1199 5181 | BIC KREDBEBB