3° Zondag van de vasten. A.

Joh. 4, 5 - 42.

Terecht kan men bij de confrontatie tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw van een opmerkelijke en gedurfde ontmoeting spreken. De evangelist merkt trouwens terloops heel koel op : “Joden onderhouden geen betrekkingen met de Samaritanen”.

De ontmoeting bij de bron van Jakob zou men een grenzen-verleggend of taboe-doorbrekend gebeuren kunnen noemen. En wel in tweevoudig opzicht.

 

In een samenleving door mannen bepaald was het ongepast je als man met een onbekende vreemde vrouw te onderhouden. Door dit toch te doen doorbreekt Jezus een eerste taboe.

En in gesprek gaan met een andersgelovige uit Samaria doet Hem als rechtgeaarde Jood een tweede grens verleggen. Uiteenlopende religieuze ideologieën waren immers toen reeds scheidingsmuren tussen mensen.

 

In de patriarchale, orthodox joodse samenleving van toen blijkt de vrouw een dubbel grensgeval te zijn. Vooreerst is zij als vrouw in die samenleving niet echt in tel, zij bevindt zich in een ondergeschikte positie. En vervolgens is ze als Samaritaanse voor de rechtgelovige joden een half-heidense.

De integrale versie van deze evangelietekst vermeldt zelfs dat deze vrouw tot in haar privéleven een grensgeval is want, afglijdend naar losbandigheid, overschrijdt ze de grenzen van het fatsoen. Maar hoe dan ook …

 

… in de ontmoeting met Jezus wordt de vrouw geconfronteerd met zichzelf. En ze voelt zich daarbij aangesproken op haar vermogen te peilen naar de diepere zin en betekenis van mensen en dingen. Het is boeiend te zien hoe de evangelist, Johannes, dit vermogen -dat men haar geloofsgroei kan noemen- schildert in vier etappes.

Aanvankelijk ziet ze in Jezus alleen maar een man, een mens zoals alle mensen.

Daarna spreekt ze Hem aan als Jood, een tegenstander van de Samaritanen.

Naarmate het gesprek vordert noemt ze Hem een profeet. Wat haar tenslotte doet suggereren dat Hij wel eens de Messias zou kunnen zijn.

 

Jezus onderhoudt zich met de vrouw niet om haar bij het orthodoxe joodse geloof te annexeren. Hij doorbreekt de grenzen van dat geloof en opent voor haar de horizon op de “grenzeloze” God, de ware levensbron. Een bron die niet af te bakenen is binnen de verengende grenzen van een of andere religieuze ideologie.

 

Dat mensen God op het spoor kunnen komen over alle begrenzingen heen -van welke aard ook-  zou wel eens kunnen leiden naar de bron waaruit echte godsdienstigheid opborrelt. Geen berg, noch tempel, noch kerk kan God omvatten; geen volk, beschaving, cultuur of religieuze groepering kan er aanspraak op maken God exclusief te bezitten. Aanbidden “ in geest en waarheid ” is niets anders dan ontvankelijk zijn voor de “grenzeloze” God want Hij overstijgt de begrenzing van alle religieuze strekkingen of confessionele overtuigingen.

 

Zo wil de veertigdagentijd ons, christenen, er aan herinneren dat onze christelijke levenspraxis ons een welbepaalde weg in het leven moet doen gaan. Op die weg is Jezus voorgegaan in zijn vertrouwen op God, de bron waaruit Hij leefde.

Mocht ónze authentieke christelijke levenspraktijk zinzoekende medemensen er toe aanzetten bij die bron te verwijlen en er de genadige nabijheid van de “grenzeloze” God te ervaren.

 

 

 

 

 Beluister de

 jubileumhymne

 

 

 

 

 

Jean Mossoux 

 

 

 

_________________ 

 Commentaren bekijken

_________________

 

Citaat commentaar Etienne Leirman

 

" Zijn doelpubliek is een steeds groter wordende groep die zich niet meer door de traditionele taal en leer aangesproken voelt of zelfs helemaal van vervreemd is. "

 _________________

 

 Citaat commentaar Sofie Foets 

 

"Het boekje “genoeg, gooi het over een andere boeg” was voor mij dus eigenlijk een leuke herinnering aan die kindertijd. Ik heb er  –  tot mijn verbazing – echt van genoten. Ik beleefde een soort van “aha-erlebnis” toen ik het las."

 _________________

 

Citaat commentaar Mieke Morlion

 

"Hij doorworstelt zijn scepsis ten aanzien van de figuur van Jezus via het evangelie van Matteüs. De teksten die hij dan verder doorploegt, bieden een rijk pakket aan christelijke inzichten."

 

 

 

De Dominicaanse gemeenschap in Knokke

Sint-Dominicushuis | Sparrendreef 91 | 8300 Knokke-Heist

T 050 60 24 55 | E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.IBAN BE36 7380 1199 5181 | BIC KREDBEBB