Achtste zondag door het Jaar A

Mat. 6,(24-34)

Beste medegelovigen, 

Ik kan mij goed inbeelden dat het Evangelie van vandaag erg gemengde gevoelens bij U oproept, en misschien wel weerstand...

" maakt u niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt voor zichzelf... "

Maar wat moeten wij denken over de mensen die vandaag deze tekst horen in kerken in Caracas,- gevaarlijkste stad ter wereld Venezuela, of in Homs , Syrie, of in vluchtelingenkampen in Turkije... 

Ik ontmoette ooit Padre Eduardo die deze tekst zelfs niet durfde lezen in de getto's van Manilla .... 

Welke blijde boodschap brengt dit evangelie vandaag voor ons hier op deze plek ?

 Bij een eerste oppervlakkige lezing, zullen velen , ook niet gelovigen, waardevolle zaken ontdekken in de tekst...

Het lijkt wel een pleidooi voor onthaasting , mindfullness ( avant la lettre ), time management, hoe proberen wij ons te wapenen voor een druk/jachtig leven enz.... Een oproep om NU te leven !

 

Met andere woorden, schrijft Mattheus hier een handleiding voor "wellness"?

Lezen we hier een pleidooi voor het recht op luiheid ?

 Beste medegelovigen, het gaat hier niet over werken of niet werken.... 

Jezus zegt nergens dat we ons leven als een soort eindeloos verlof mogen inrichten.. Integendeel,  denk maar eens aan de parabel van de ontrouwe dienaar die Hij verwijt dat hij zijn talenten heeft begraven in plaats van er mee te werken. 

Of de arbeiders in de wijngaard die in de gloeiende hitte van de dag moeten werken. 

Neen, Jezus wil ons er beslist niet toe aanzetten om de handen in de schoot te leggen .  We kennen toch allen ook het mooie verhaal over die vijf verstandige en die vijf onverstandige bruidsmeisjes? Jezus zei dat de verstandige meisjes hadden gezorgd voor voldoende olie voor morgen, zodat ze de volgende dag klaar waren om mee te kunnen naar het feest.

 

In het NT vindt men het normaal dat het leven zorg vereist..Maar de zorg wordt angstige bezorgdheid als je alleen met jezelf en alleen met je eigen toekomst bezig bent. 

Seneca - romeins schrijver en filosoof -zei het ook al 2000 jaar geleden : " geld alleen heeft nog niemand rijk gemaakt "

 

Wij kennen allen de beroemde componist Franz Schubert. Hij is maar 31 jaar geworden.  Als hij zich bezig had gehouden met zijn gebrek aan geld en aan het feit dat hij niet eens een piano van zichzelf had, dan was hij niet aan componeren toegekomen. Zelden vond hij een baan om voldoende te kunnen verdienen. En toch bleef hij componeren. Dankzij die houding genieten wij bijna  200  jaar na zijn dood van een rijkdom aan klanken.. 

 

En zo kun je nog talrijke voorbeelden geven, ver en dichtbij...zo dikwijls ook naamloos...

Als je het boek leest dat vorige jaar is verschenen over Dominicanen- "de predikbroeders in woord en daad"- , dan ontdek je hoe baanbrekend een leven vol zorg voor anderen kan betekenen... 

Iedere dag zijn duizenden mantelzorgers op weg, met onvoorwaardelijke inzet 

 

(Alles van waarde is weerloos...wij weten dat )

 

Wij ....en ook Zijn leerlingen, die alles hadden achtergelaten, worden door Jezus opgeroepen om te vertrouwen in hier en nu. (Zijn oproep tot onbezorgdheid moet je lezen in de grote context van de Bergrede, de redevoering die zich op de eerste plaats richt tot de anawîm, de armen van de Heer. 

 En laten we nu  naar de kern gaan, van dit stukje uit de Bergrede !  Er zit immers veel radicaliteit in deze tekst...

 

Jezus leert ons: “Je kunt niet God dienen en de mammon.” Die uitspraak gaat ver. Jezus pleit voor een onverdeeld hart, waarbij zijn eerste keuze duidelijk is. “Zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid; dan zal dat alles u erbij gegeven worden.” Dat is een oproep aan ons.

 Wat zijn dan de dingen van het Koninkrijk? 

Dat is eerst en vooral een vertrouwvolle houding naar de Vader. Als je die relatie serieus neemt en echt gelooft dat God je Vader is, dan sta je anders in het leven. Dan hoef je niet voortdurend alles veilig te stellen. 

 

Deze uitspraak is heel radicaal

Jezus zegt ons duidelijk dat wij Hem alleen maar kunnen volgen als we ons helemaal aan Hem en de Vader toevertrouwen. Voor mij betekent dat, dat ik mijn ganse vertrouwen op dezelfde manier in God kan stellen zoals hopelijk een klein kind op zijn ouders kan vertrouwen. (Dat ze er altijd voor hem zullen zijn en voor hem zullen zorgen.  Vertrouwen is voor Jezus het belangrijkste. )

Jezus fascineert ons omdat Hij in zijn opdracht zich helemaal aan God toevertrouwt, die zijn opdrachtgever is. Meer nog, zijn werk is het werk van zijn Vader. ( Dat geeft Hem de kracht om te werken, geloof in zijn werk, voor zijn werk en hoop dat zijn werk vrucht zal dragen. Jezus is zeker van de liefde van zijn Vader. Het gaat goed tussen Hem en zijn Vader. Meer, Hij en zijn Vader zijn één.)

Dus, teveel bezig zijn met het materiële bindt ons en maakt ons niet vrij. 

Het maakt afhankelijk in plaats van onafhankelijk. 

Terwijl als wij ons binden aan God, dan worden we innerlijk vrij, 

Als wij ons afhankelijk weten van God, dan worden we onafhankelijk van deze wereld.

Het gaat dus over vertrouwen gefundeerd op onvoorwaardelijk liefhebben... Dat is het geheim van deze bladzijde uit de Bergrede

Beste medegelovigen mag ik deze vergelijking maken ?

Wanneer wij zielsveel van een mens houden, dan zien wij in zijn of haar gelaat meer dan wij in woorden kunnen vatten. 

Met een echte vriend of beminde ben je nooit uitgepraat en is het laatste woord nooit gezegd. 

Veel meer nog is dit het geval in onze relatie met de onzichtbare God.

In werkelijkheid is God het fascinerende mysterie bij uitstek, dat in de mens een groeiend verlangen oproept naar  "beter leren kennen" .

 

Daarom moet in iedere christen - vooral in onze dagen- iets van een "beeldenstormer " schuilen.

Kunnen  wij  immers niet tot het besef  komen dat God veel geweldiger en veel liefdevoller is dan het beeld van Hem dat wij tot nu toe hadden...?

De echte gelovige lijkt op een minnaar, die vele foto's van zijn beminde niet goed vindt,  omdat die beminde in zijn ogen veel mooier is dan die foto's weergeven.

 

Tenslotte wil ik , beminde medegelovigen, dit waar gebeurde verhaal  vertellen...

Het gaat over Jan  V. , geneesheer seksuoloog, die op 52 jarige leeftijd een zware hartaanval krijgt, nadat hij 20 jaar dan en nacht gewerkt heeft...

ik citeer hem :

"ik  heb door hard werken eigenlijk nog niets van mijn  leven gehad. Ik ben gaan uitrusten op mijn buitengoed in de Ardennen . Twee jaar heb ik ‘van het leven geprofiteerd’. Welverdiend, dacht ik. Toch werd ik onrustig. Ik moest denken aan al mijn moeite om geld en succes te hebben en wat het betekende. De ontmoeting en gesprekken met een priester heeft de laatste zet gegeven om een ander mens te worden. Hij liet mij een eenvoudig kruisbeeld zien. Plots begreep ik wat het leven van Jezus betekende en vooral zijn kruisdood. Hij was ook voor mij gestorven en wat had ik met mijn leven gedaan? Heel mijn waardeschaal – mijn vrijheid, een mooie auto, paarden… - stortte in elkaar. Ik heb geweend als een klein kind omdat ik besefte dat mijn leven tot dan toe niets betekend had...."de Heer heeft mij nooit meer los gelaten." Terug in Brussel heb ik opnieuw leren bidden met mijn vrouw. Het was niet gemakkelijk....Op een dag kwam ik in de Marollen terecht. Ik voelde dat ik tussen de armen moest leven. Mijn vrouw steunde mij. We zochten een huis. We boden de arme mensen er brood en warme maaltijd aan .... Zo is het begonnen"

Beste medegelovigen, dit is het verhaal van Jan Vermeire, geneesheer seksuoloog ,die Poverello opstartte nu 35 jaar geleden...Op vandaag zijn er 13 onthaal huizen voor mensen in nood.. 

Jan was een beeldenstormer 

Paus Franciscus spreekt altijd over "de vreugde van het evangelie" ...Christus verkondigen betekent : laten zien dat geloven in Hem en Hem volgen niet alleen iets is dat waar en goed is, maar ook  in staat is het leven te vervullen met een nieuwe glans en diepe vreugde , zelfs in tijden van beproeving. "

 

Op het doodsprentje van Jan Vermeire staat

" ...Bidden verandert de wereld niet, 

bidden verandert de mens, 

en de mens verandert de wereld."

 

Guido Verhaeghe  ( 20 februari 2017 )