De Dominicaanse gemeenschap in Knokke

Het Zoutekerkje van de Vlaamse Dominicanen in Knokke staat aan de Sparrendreef op 10 minuten loopafstand naar/van de Zeedijk.

Lees meer >

Eucharistievieringen

Door de week:

Enkel woensdag om 11u30 - na deze viering is er een kort middaggebed

Week-end:

zaterdag 18u00

zondag 

  • 09u30 (Nederlandse liederen)
  • 11u00 (Gregoriaanse gezangen)


Feest van Allerheiligen

Eucharistievieringen

(31 oktober 2017 is er GEEN vooravond viering om 18u00

Woensdag 1 november (Allerheiligen):

  • 9u30 (gezongen viering)
  • 11u00 (viering opgeluisterd door DE Schola Gregoriana Dominicana, o.l.v. Jacques Maertens

Donderdag 2 november (Allerzielen):

  • 11u00 (gezongen viering)

 

Vrijwilligerswerking

Met Pater Herman, als onze voorganger, zijn we samen volgelingen! Maar misschien hebt u talenten om ook vrijwilliger te zijn! De sterke geloofsgemeenschap van het Zoutekerkje willen wij bewaren en koesteren, maar vooral doorgeven aan onze volgende generatie. Daarom willen we het motto "Op weg naar 100 jaar Zoutekerkje", een nieuw élan geven. Daartoe is actie nodig en dus nog meer engagement nodig...

Breng vrienden en familie mee naar ons Zoutekerkje. Getuig over deze diepgelovige plek. Spreek mensen aan, stuur eens een homilie door.

Om deze plek iedere dag opnieuw te doen leven, is er ook heel wat werk aan de winkel. Als vrijwilliger kan u vanuit uw talent, uw interesse zeker een rol spelen. De handen uit de mouwen voor zoveel kleine noodzakelijke taken in de kerk, of in het huis van de paters. Als u daarover in gesprek wil gaan, kan u contact nemen met pater Herman, en vind u op de website, de namen van de leden van de Dominicaanse familie die graag toelichting geven. Dank!

Meer informatie:

Pater Herman Van Tulder
050 62 88 27

 

Steunactie van Father J. Suresh en Nandhini (uit Nadu, Zuid-India)

 
In de school “Dr Arulappa” en het tehuis voor dakloze kinderen “St John’s home for Children in Need” proberen zij aan DALITS kinderen een menswaardig bestaan te geven. Deze kinderen vallen door het kastenstelsel in India buiten de gemeenschap. 

Hulp aan deze gemeenschap stond ook hoog in de agenda van pater Stef. 

Wie wil kan zoals elk jaar steun bieden door de aankoop van” Champagne  Bauser Brut”. 

Wie nog geen bestelling heeft kunnen indienen  afgelopen weekend in het pand van de kerk  en wenst zijn steentje bij te dragen door een aankoop kan contact opnemen met mevrouw Lut De Brauwer (0495 58 28 93).

Alvast bedankt in naam van Father Suresh en de Dalits kinderen. 

 

 


Romantische wandeling met...

 

Zaterdag -  14 oktober 2017

 

Romantische wandeling met Brahms, Beethoven, Schubert, Mendelshon

door Jan Michiels en Schola Gregoriana Dominica o.l.v. Jacques Maertens

 

 Locatie

Dominicanenkerk

Sparrendreef

Knokke-Heist

 

Tickets

Cultuurcentrum Scharpoord en Schola koorleden

 

Prijs

15 EUR

 


Zomerlezing: "Het verdriet van het werelddorp"

Lezing door  Mark Eyskens

Op vrijdag 18 augustus sprak in de Dominicanenkerk te Knokke minister van staat Mark Eyskens met als onderwerp: "Het verdriet van het werelddorp". De boodschap die spreker die avond bracht was, zoals de titel zou laten vermoeden, zeker niet verdrietig, maar getuigde van optimisme van iemand die gelooft in de materiële  en morele vooruitgang van onze maatschappij, gestimuleerd door wetenschappelijke ontdekkingen en uitvindingen en een ondernemende mensheid, en die tevens de hoop koestert dat er een opstanding komt en dat de mens een bestemming heeft die verder reikt dan wat wij kunnen weten.

Zijn toespraak omkadert hij met spitsvondige woordspelingen en acroniemen. In onze geschiedenislessen, maakten we onderscheid tussen de periodes voor en na het begin van onze jaartelling, met de acroniemen BC (before Christ)  en AC (after Christ). In de hedendaagse geschiedenis maakt hij onderscheid tussen de periode vóór de computer (BC) en na de computer (AC). De inburgering van de computer is voor spreker een zeer belangrijke gebeurtenis,  een nieuwe tijdrekening begint zoals  met de geboorte van Christus..

Lees meer >

 

 

Jongste preek

Om de evangelieparabel van deze Zondag beter te begrijpen, sta me toe u een paar vragen voor te leggen : kunt ge me de vijf rijkste mensen van de wereld noemen ? En de drie laatste winnaressen van Miss Univers ? En de vier laatste winnaars van de Nobelprijs voor Fysica ? Ik geef u een paar seconden om erover na te denken. Waarschijnlijk komt de meerderheid van ons er niet toe op zulk soort vragen te antwoorden. Door die vaststelling aangemoedigd, kunt ge me drie professoren noemen die bijgedragen hebben aan uw vorming en ook vier vrienden die u geholpen hebben in moeilijke momenten ? Kunt ge vervolgens denken aan enkele mensen die u hebben laten voelen dat ge in hun ogen iemand speciaals waart ? Deze keer ben ik er meer gerust in, want ik ben overtuigd dat de meerderheid van ons op zulke vragen zal kunnen antwoorden. Waarom ? Eenvoudig omdat de mensen die betekenis hebben in ons leven degenen zijn die om ons bezorgd zijn, om ons begaan zijn. Inderdaad, het zijn degenen die, in alle omstandigheden, ons nabij blijven.  En wat de specificiteit van onze relaties van liefde en vriendschap kenmerkt, is : dat ze niet uitwisselbaar zijn. Ik kan ze u niet uitlenen noch als geschenk geven.

Lees meer >

In memoriam pater Gerard Braet

Als je over iemand spreekt, dan belet je dat hij verdwijnt..."

In de nacht van 30 op 31 juli 2017 is pater Gerard Braet overleden in de spoedafdeling van Gasthuisberg te Leuven. Tien dagen geleden kreeg hij opnieuw een hersenbloeding die zo ernstig was dat hij niet meer uit coma is gekomen. Hij kreeg de ziekenzalving, zijn familie heeft van hem kunnen afscheid nemen en zo is hij stilletjes gestorven.

Gerard Braet werd op 30 maart 1936 geboren te Bassevelde in een gezin van 8 kinderen. Hij behaalde het onderwijzersdiploma aan de Normaalschool van Oostakker en trad in de orde in 1956. Hij deed zijn plechtige professie in 1962 te Leuven en werd in 1963 priester gewijd. Daarna studeerde hij verder aan de KUL en behaalde er in 1974 het licentiaat in Morele en Religieuze Wetenschappen.

Na zijn priesterwijding werd hij geassigneerd in het klooster van Brussel waar hij medewerker was van het Dominikaans Pastoraal Centrum, aalmoezenier van gespreks- en gezinsgroepen en medewerker bij de Nederlandstalige studentenafdeling van de universiteit.

In 1967 ging hij naar het KUC waar hij meewerkte in de studentenpastoraal en godsdienstleraar was voor de psychiatrisch verpleegkundigen, aalmoezenier van VVKS en secretaris van de werkgroep Religieuzen Bisdom Gent.

Vanaf 1980 woonde hij in het klooster van Gent, was godsdienstleraar aan sint Lucas, richtte het vormingscentrum ‘Takel’ op en was hij voorzitter van de vzw ‘Latemse kluis’. In die functie organiseerde hij met een groep leken bezinningsdagen voor scholen.

In 1993 werd hij geassigneerd in het huis van Knokke. Hier werkte hij mee in de weekendpredikatie, bleef hij betrokken bij sint Lucas Gent en was hij begeleider van verschillende gezins- en gespreksgroepen. Van 1997 tot 2004 was hij overste van de gemeenschap. Hij begeleidde de plaatselijke groep van de dominicaanse familie en werd vanaf 2006 promotor van de familia dominicana voor Vlaanderen. Daarnaast was hij verschillende keren lid van de provinciale raad en diffinitor voor het generale kapittel.

Pater Gerard heeft in zijn leven ontzettend veel gepreekt en bezinningsdagen gegeven. Hij las veel en was altijd bezig met nieuwe initiatieven. Zijn rusteloze geest bleef hem stuwen om met allerlei nieuwe projecten te beginnen, soms met wisselend succes. Altijd bleef hij bezorgd om de kerk, de evolutie van de orde en de situatie van de jongeren in Vlaanderen en zocht hij koppig naar uitwegen. Enkele jaren geleden kreeg hij een eerste hersenbloeding waarvan hij wel herstelde maar toch nooit meer werd zoals vroeger. Toch bleef hij gedreven allerlei initiatieven nemen zoals de jaarlijkse Dominicus-reis en organiseerde hij de samenkomsten voor de leken-groep. Sinds korte tijd was hij in het klooster van Leuven omdat het functioneren moeilijker en moeilijker werd. Een laatste hersenbloeding is hem fataal geworden. Stilletjes is hij na een lange doodsstrijd in de nacht van zondag op maandag 31 juli 2017 overleden.

J. Vermeersch  

Dominicaanse lekengemeenschap Vlaanderen

In 2017 organiseert de Dominicaanse familie Vlaanderen een vormingsprogramma voor vrouwen en mannen die zich door een gelofte aan de orde van de Predikbroeders willen verbinden. Dit vormingsprogramma staat ook open voor  iedereen die zich wil verdiepen in de Dominicaanse spiritualiteit zonder zich door een gelofte te willen verbinden.

 

 
   Zaterdag 25 november 2017

   vierde pijler: Gemeenschap

 

   p. Mark Butaye o.p.

   Voorjaar 2018: voorbereiding tijdelijke professie

 

   Zondag 5 augustus 2018

   Feest van de Heilige Dominicus

   tijdelijke professie

 

De vormingsdagen vinden afwisselend plaats in Leuven en in Gent van 10u tot 16u.

U kan via mail inschrijven tot en met zaterdag 7 januari 2017: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deelnameprijs: 75 euro (vormingsprogramma en maaltijd) over te schrijven voor 7 januari 2017 op rekeningnummer BE 31 4533 0863 1155 van Annemie Deckers met vermelding ‘lekendominicanen 2017’.

 

Meer informatie

 

Annemie Deckers

voorzitter Dominicaanse familie Vlaanderen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

0477/363032

 

Geert Laleman en Nora Van der Meeren

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

0472/612231

 

Pater Marcel Braekers o.p.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

800 jaar Dominicanenorde

Als Dominicanen hebben we inderdaad wat te vieren: 800 jaar Dominicanenorde!

Dominicus en Franciscus waren tijdgenoten. Zij leefden in dezelfde politieke, economische en religieuze tijd van de 13de eeuw, maar ontdekten “andere” vragen en noden. Op hun eigen wijze zochten, en vonden, beiden antwoorden hierop. Zo werd Dominicus eerder de “prediker”, de “coach” van zijn tijd en Franciscus meer “de doener”, het “voorbeeld” doorheen dienen, delen en luisteren.

Vandaag zijn we 7 eeuwen verder. Toch kunnen deze twee heiligen van vroeger nog steeds boeiende opiniemakers zijn voor mensen van vandaag! 

  

Lees meer >

In het spoor van Dominicus doorheen le Pays Cathare


Fotopresentatie Dominicusreis

Herbekijk het programma >

 

Onze orde had vanaf haar stichting een belangrijke lekenwerking. De derde orde bestaat uit geëngageerde leken en zusters. De eerste verbinden zich door een gelofte om in de geest van de orde als leken in de wereld te staan, de tweede groep vormt lokale congregaties die onder de drie geloften staan. Samen vormen zij op dit ogenblik een groep van ongeveer 70 000 leden over heel de wereld. De inzet van deze leken zal in de nabije toekomst meer dan ooit belangrijk zijn.

Een korte objectieve situatieschets van de orde der predikbroeders. Gesticht in 1216 telt de orde 800 jaar later 5800 broeders van wie er ongeveer 860 in opleiding zijn, 2800 monialen of contemplatieve dominicanessen en ongeveer 70 000 leden van de derde orde die bestaat uit zusters dominicanessen in actieve pastoraal en leken die zich via een gelofte met de orde hebben verbonden. Het gaat dus over een identiteit met een lange traditie, wat inhoudt dat ze doorheen heel wat beproevingen heen is gegaan, maar ook dat ze aanslibsels van eeuwen soms meedraagt. Het gaat om een grote organisatie wat belangrijk is als we spreken over strategisch ingezet worden of wegtrekken. We zijn niet zoals bisdommen en parochies aan een territorium gebonden, maar staan rechtstreeks onder het gezag van de paus.

De identiteit steunt op 4 pijlers: gebed, studie, de gemeenschap en de verkondiging. Daar verder iets meer.

Lees meer >  

 

 

 

 

 

 

 Beluister de

 jubileumhymne

 

 

 

 

 

Jean Mossoux 

 

 

 

_________________ 

 Commentaren bekijken

_________________

 

Citaat commentaar Etienne Leirman

 

" Zijn doelpubliek is een steeds groter wordende groep die zich niet meer door de traditionele taal en leer aangesproken voelt of zelfs helemaal van vervreemd is. "

 _________________

 

 Citaat commentaar Sofie Foets 

 

"Het boekje “genoeg, gooi het over een andere boeg” was voor mij dus eigenlijk een leuke herinnering aan die kindertijd. Ik heb er  –  tot mijn verbazing – echt van genoten. Ik beleefde een soort van “aha-erlebnis” toen ik het las."

 _________________

 

Citaat commentaar Mieke Morlion

 

"Hij doorworstelt zijn scepsis ten aanzien van de figuur van Jezus via het evangelie van Matteüs. De teksten die hij dan verder doorploegt, bieden een rijk pakket aan christelijke inzichten."

 

 

 

De Dominicaanse gemeenschap in Knokke

Sint-Dominicushuis | Sparrendreef 91 | 8300 Knokke-Heist

T 050 60 24 55 | E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.IBAN BE36 7380 1199 5181 | BIC KREDBEBB