De Dominicaanse gemeenschap in Knokke

Het Zoutekerkje van de Vlaamse Dominicanen in Knokke staat aan de Sparrendreef op 10 minuten loopafstand naar/van de Zeedijk.

Lees meer >

800 jaar Dominicanenorde

Als Dominicanen hebben we inderdaad wat te vieren: 800 jaar Dominicanenorde!

Dominicus en Franciscus waren tijdgenoten. Zij leefden in dezelfde politieke, economische en religieuze tijd van de 13de eeuw, maar ontdekten “andere” vragen en noden. Op hun eigen wijze zochten, en vonden, beiden antwoorden hierop. Zo werd Dominicus eerder de “prediker”, de “coach” van zijn tijd en Franciscus meer “de doener”, het “voorbeeld” doorheen dienen, delen en luisteren.

Vandaag zijn we 7 eeuwen verder. Toch kunnen deze twee heiligen van vroeger nog steeds boeiende opiniemakers zijn voor mensen van vandaag! 

  

Lees meer >

In het spoor van Dominicus doorheen le Pays Cathare


Fotopresentatie Dominicusreis

Herbekijk het programma >

Zomerlezingen 2016

 

De werkgroep ‘Geloof en Zingeving – Dominicanen Knokke’ organiseerde, in samenwerking met de Dominicaanse familie Knokke, Parochiefederatie Knokke-Heist, de Orde van Sint Jan Hospitaalridders gedurende de komende vakantiemaanden drie voordrachten over geloof en zingeving. De verslagen kunt u terugvinden bij de werkgroep 'geloof en zingeving'.

  • Vrijdag 22 juli 2016: Joël De Ceulaer, journalist en publicist, over: ‘Gooi God niet weg’
  • Donderdag  11 augustus 2016: Roger Burggraeve, professor emeritus KUL, over: ‘Hoog tijd voor een andere God’
  • Vrijdag 26 augustus: Jean Mossoux, bedrijfsbeheerder, docent en auteur, met als onderwerpen gerelateerd tot het  ondernemerschap, spreekt over: Genoeg! Gooi het eens over een andere boeg.

 

 Lees meer > 

Jongste preek

5 februari 2017 - Vijfde zondag door het jaar 

Het kan niemand ontgaan dat reeds enige tijd in verschillende Europese landen  ook daarbuiten politieke boodschappen klinken die aansturen op een breuk met het verleden, op discontinuïteit. Dikwijls staan in zulke boodschappen keuzes en beslissingen centraal waarbij de eigen natie prioritair wordt gesteld.

 

Van een heel andere orde is sinds eeuwen de joods-christelijke boodschap die over alle grenzen en muren tussen volkeren, talen en naties heen reikt. 

Voor een paar weken hoorden wij een fragment van deze boodschap waarin mensen zalig, gelukkig worden genoemd als zij zich barmhartig en zachtmoedig inzetten voor een menswaardig, vredevol, open en tolerant samenleven.

 

Met de evangelietekst van deze zondag bevinden wij ons bij het kernstuk, het hart van de boodschap waarmee Jezus zijn openbare leven begon. Wij hoorden een fragment uit de rede op de berg waarin Jezus de continuïteit met wat vroeger is gezegd en geschreven benadrukt. Hij verklaart daarin zijn houding tegenover “ Wet en Profeten “ Tot viermaal toe zegt Hij “ Gij hebt gehoord dat tot de voorouders is gezegd…” … “ Maar Ik zeg u …” Dat hoeft helemaal niet te wijzen op discontinuïteit. Evenmin stuurt Jezus aan op een breuk. Enerzijds staat Hij honderd procent in de lijn van de oud-testamentische Tora en anderzijds begint met Hem iets totaal nieuws.

 Lees meer >

Dominicaanse lekengemeenschap Vlaanderen

In 2017 organiseert de Dominicaanse familie Vlaanderen een vormingsprogramma voor vrouwen en mannen die zich door een gelofte aan de orde van de Predikbroeders willen verbinden. Dit vormingsprogramma staat ook open voor  iedereen die zich wil verdiepen in de Dominicaanse spiritualiteit zonder zich door een gelofte te willen verbinden.

 

   Zaterdag 21 januari 2017

   Dominicaanse spiritualiteit en lekendominicanen

   Annemie Deckers

 

   Zaterdag 25 maart 2017

   eerste pijler: Gebed

   p.Bernard de Cock o.p. en p.Marcel Braekers o.p.

 

   Zaterdag 20 mei 2017

   tweede pijler: Studie

   fr.Stefan Mangnus o.p.

 

 

   Zaterdag 23 september 2017

   derde pijler: Verkondiging

   p.Emilio Platti o.p. en

   Inneke Van Cuyck – lekendominicaan

 

   Zaterdag 25 november 2017

   vierde pijler: Gemeenschap

   p. Mark Butaye o.p.

 

   Voorjaar 2018: voorbereiding tijdelijke professie

   Zondag 5 augustus 2018

   Feest van de Heilige Dominicus

   tijdelijke professie

 

De vormingsdagen vinden afwisselend plaats in Leuven en in Gent van 10u tot 16u.

U kan via mail inschrijven tot en met zaterdag 7 januari 2017: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deelnameprijs: 75 euro (vormingsprogramma en maaltijd) over te schrijven voor 7 januari 2017 op rekeningnummer BE 31 4533 0863 1155 van Annemie Deckers met vermelding ‘lekendominicanen 2017’.

 

Meer informatie

 

Annemie Deckers

voorzitter Dominicaanse familie Vlaanderen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

0477/363032

 

Geert Laleman en Nora Van der Meeren

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

0472/612231

 

Pater Marcel Braekers o.p.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


 

Onze orde had vanaf haar stichting een belangrijke lekenwerking. De derde orde bestaat uit geëngageerde leken en zusters. De eerste verbinden zich door een gelofte om in de geest van de orde als leken in de wereld te staan, de tweede groep vormt lokale congregaties die onder de drie geloften staan. Samen vormen zij op dit ogenblik een groep van ongeveer 70 000 leden over heel de wereld. De inzet van deze leken zal in de nabije toekomst meer dan ooit belangrijk zijn.

Een korte objectieve situatieschets van de orde der predikbroeders. Gesticht in 1216 telt de orde 800 jaar later 5800 broeders van wie er ongeveer 860 in opleiding zijn, 2800 monialen of contemplatieve dominicanessen en ongeveer 70 000 leden van de derde orde die bestaat uit zusters dominicanessen in actieve pastoraal en leken die zich via een gelofte met de orde hebben verbonden. Het gaat dus over een identiteit met een lange traditie, wat inhoudt dat ze doorheen heel wat beproevingen heen is gegaan, maar ook dat ze aanslibsels van eeuwen soms meedraagt. Het gaat om een grote organisatie wat belangrijk is als we spreken over strategisch ingezet worden of wegtrekken. We zijn niet zoals bisdommen en parochies aan een territorium gebonden, maar staan rechtstreeks onder het gezag van de paus.

De identiteit steunt op 4 pijlers: gebed, studie, de gemeenschap en de verkondiging. Daar verder iets meer.

Lees meer >  

 

 

 

 

 

 

 Beluister de

 jubileumhymne

 

 

 

 

 

Jean Mossoux 

 

 

 

_________________ 

 Commentaren bekijken

_________________

 

Citaat commentaar Luc Dekelver

 

"Het boek legt op een toffe manier de link tussen het Mattheus-evangelie en de hedendaagse samenleving.   Het laat mensen nadenken over de manier waarop je tot succes komt als persoon maar ook als leider in een samenleving."

 _________________

 

 Citaat commentaar Jean Bastiaens

 

"De kunstenaar, de dichter, de leraar, de onderzoeker van wat dan ook, de zelfstandige of de bedrijfsleider: zij hadden niet de neiging het evangelie nu eens tot hun voorwerp van onderzoek te nemen. En zo komt het dat het evangelie vaak eenzijdig belicht bleef, door de mensen van de binnenste kring."

 _________________

 

Citaat commentaar Hilde Savoye

 

"Dit boek is een pareltje voor leerkrachten die het evangelie tot leven willen brengen voor jongeren (en ouderen), die steeds minder en minder vertrouwd zijn met het christelijk geloof."

 

 

 

De Dominicaanse gemeenschap in Knokke

Sint-Dominicushuis | Sparrendreef 91 | 8300 Knokke-Heist

T 050 60 24 55 | E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.IBAN BE36 7380 1199 5181 | BIC KREDBEBB