De Dominicaanse gemeenschap in Knokke

Het Zoutekerkje van de Vlaamse Dominicanen in Knokke staat aan de Sparrendreef op 10 minuten loopafstand naar/van de Zeedijk.

Lees meer >

Eucharistieviering

Door de week:

Enkel woensdag om 11u30 - na deze viering is er een kort middaggebed

Week-end:

zaterdag 18u00

zondag 

  • 09u30 (Nerlandse liederen)
  • 11u00 (Gregoriaanse gezangen)

 

Herdenkingsviering pater Stef

ZATERDAG  1 JULI 2017  OM 11 U

Zoutekerk  Sparrendreef  Knokke 

 

Nog steeds bedroefd maar dankbaar voor wie hij was, dankbaar omdat we hem hebben mogen kennen.

"Als je over iemand spreekt, dan belet je dat hij verdwijnt..."

 

Jongste preek

16 juli 2017

Het evangelie van de zaaier is ons heel waarschijnlijk goed bekend: het gaat om de aandacht die men geeft, of weinig geeft, of helemaal niet geeft, omtrent authentisch geloven, dat een diep menselijk vertrouwen kan zijn, een innerlijke sterkte die ons draagt en ons doorheen de moeilijke momenten van het leven verderhelpt. Bekommernissen kunnen ons daarvan afleiden; bezigheden kunnen ons verstrooien; het kunnen momenten zijn die ons aangrijpen, maar dan even vlug als ze gekomen zijn, weer wegglijden.

In april was ik weer eens een tijd in Cairo, in Egypte. Dominicanen waren uitgenodigd om deel te nemen aan het vredescongres van de islamitische universiteit, voorgezeten door de groot-imaam. Paus Franciscus had erop aangedrongen de slotzitting bij te wonen, ondanks het feit dat raadgevers in het Vaticaan het hadden afgeraden: Ze vonden die reis naar het Nabije Oosten te gevaarlijk! Waar vrede ter sprake komt wil ik er bij zijn, was zijn antwoord. S’anderendaags verzamelden vele koptische christenen zich rond paus Franciscus om te bidden voor vrede. Toen de paus ons toesprak, begon hij met het Arabische “salâmu ‘alaykum”; de christen Kopten waren verbaasd, omdat het islamitisch klinkt, maar onmiddellijk daarna werd overtuigd geapplaudiseerd: salâm, shaloom aleikhem, vrede zij u, is dat geen universele wens die veel dieper gaat dan een gewone groet, die soms heel formeel aandoet...?

 Lees meer >

Afscheid pater Gerard

Knokke, 7 mei 2017 

Beste mensen 

In 1993 is P.Gerard samen met P. Van Outryve naar Knokke gekomen als een nog jonge dynamische vijftiger. De eerste jaren pendelde hij nog tussen Knokke en Gent om daar als docent zijn lesopdrachten te vervullen. Na 24 jaar aanwezigheid en verblijf in Knokke zal P.Gerard omwille van gezondheidsredenen Knokke verlaten.

Pater Gerard

Aan jou aanwezigheid in Knokke is nu een eind gekomen. 
U mag terecht fier zijn om wat u hier hebt verwezenlijkt. 
En om wat u voor veel mensen hier hebt betekend.
In ons aller naam willen wij u uitdrukkelijk danken voor de vele voorbije jaren.
Met de woorden van Bram Vermeulen durf ik met overtuiging zeggen :
                                     “ U hebt  hier een steen verlegd in de rivier “.


Voor de crisis in de kerk zich liet voelen, had u al iets nieuws voor ogen.
En U werd initiatiefnemer en bezieler voor de vorming en opleiding van de leken 

Naast u Inzet voor de vorming en opleidingen  van leken binnen de Dominicaanse gemeenschap was u ook nog te vinden op ontmoetingsplaatsen van mensen op zoek naar geloof en naar verdieping in gespreksgroepen  en een Bijbelgroep. 

Ook via beeld en tekst werd aan verkondiging gewerkt en kwam de tweejaarlijkse tentoonstellingen in het pand van de kerk .
En met de werkgroep voor geloof en zingeving kwamen de zomerlezingen tot stand. 

Pater Gerard  

Hoe kunnen we nu onze dank betuigen aan jou van wie we zoveel ontvingen?
Zoveel dank verschuldigd zijn?  

“Wat je bezielt dat moet je uitdragen” zo hield u het ons voor. En we zullen het doen in dank aan jou . 
En we willen ook onze dankbaarheid uitdrukken in een warm applaus. 

( Om 11h : Het slotlied is uit dankbaarheid opgedragen aan…en  op tekst Van Pater Van Outryve )

 

Aandenken pater Stef Penez

"Als je over iemand spreekt, dan belet je dat hij verdwijnt..."

Beste Stef

We zijn verdrietig, nu je te midden een regen van prachtige lente bloesems in de tuin , zo plots bent weggegaan. Maar we zullen blijven spreken over je.

Pater Stef was een hartelijke man.  Breeddenkend en vooral stimulerend.

Wij zullen hem niet herinneren van de grote gebaren, maar door vele kleine tekenen. Een innemende eenvoud, een warme stem, gedienstig dichtbij.  We waren bevoorrecht door de ontmoeting met deze mooie mens. 

Wie verbonden is met anderen, staat met hen vragend voor God. Ja, iedereen die Pater Stef heeft ontmoet, voelde die diepe verbondenheid van hem met de ander. 

Pater Stef was ontwapenend, ja hij kon je ontroeren. Enkele weken terug zei hij me: mijn woorden op zichzelf kunnen mijn toehoorders niet in contact brengen met God, of kunnen niet uitleggen wat waarachtig religieus leven is. Enkel de ervaringen in je eigen leven kunnen je op weg zetten.

Het gaat er niet om zelf een grote, sterke plant te worden, maar om de moed zaad te zijn tussen de andere zaden, gedragen door het vertrouwen dat al dit zaad gemaakt is om op te groeien en dat er zo een bloeiende tuin - met witte bloesems - zal ontstaan. 

Als je over iemand spreekt, dan belet je dat hij verdwijnt...

Dominicus wist dat zaad vrucht draagt als het wordt uitgestrooid, hij wilde niet dat zijn broeders op één plaats bleven. Hij wilde hen verstrooien over verschillende plaatsen

Pater Stef zou volgende maand, in mei, afreizen naar Kongo. Hij zou er opnieuw het Bisdom van Isiro-Niangara en zijn missiepost in Watsa bezoeken, waar hij zoveel jaar geleefd en gewerkt heeft en waar hij, met zijn hart, steeds is blijven naar verlangen. Werken voor en tussen mensen, die weinig of niets hebben, was voor hem de ultieme invulling van zijn roeping.

Later ontmoette pater Stef, de Indische Father Suresh. Hij bezocht hem zelfs in India. Bij die ontmoetingen bleef hij altijd herhalen dat de inzet van Father Suresh voor de Dalit gemeenschap in Tamil Nadu, hem herinnerde aan zijn verblijf en werk in Kongo.

Daarom kunnen diegene, die dat wensen, een bijdrage storten op het speciale rekeningnummer voor de werken van Pater Stef in Watsa en van Father Suresh in Neerpair. 

"Ik strek mijn handen naar U uit: mijn ziel -als droge grond, heeft dorst naar U.."  zegt vers 6 van psalm 143. Volgens de overlevering heeft Dominicus dit vers met bijzondere overgave gebeden.

We zullen Dominicus volgen in zijn overgave.. .opdat we samen verder kunnen werken in het spoor van pater Stef

Als je over iemand blijft spreken, dan belet je dat hij verdwijnt...

Guido Verhaeghe

7 april 2017

 

Rekening nummer missiewerken Pater Stef 

BE86 0636 2104 4050

Zomerlezingen 2017

 Donderdag 20 juli 2017

 ‘Islamisme, het modern islamitisch radicalisme’

 p.Emilio Platti o.p.

 Vrijdag 18 augustus 2017

 ‘Het verdriet van het Werelddorp’

 Mark Eyskens

 

Dominicaanse lekengemeenschap Vlaanderen

In 2017 organiseert de Dominicaanse familie Vlaanderen een vormingsprogramma voor vrouwen en mannen die zich door een gelofte aan de orde van de Predikbroeders willen verbinden. Dit vormingsprogramma staat ook open voor  iedereen die zich wil verdiepen in de Dominicaanse spiritualiteit zonder zich door een gelofte te willen verbinden.

 

   Zaterdag 21 januari 2017

   Dominicaanse spiritualiteit en lekendominicanen

   Annemie Deckers

 

   Zaterdag 25 maart 2017

   eerste pijler: Gebed

   p.Bernard de Cock o.p. en p.Marcel Braekers o.p.

 

   Zaterdag 20 mei 2017

   tweede pijler: Studie

   fr.Stefan Mangnus o.p.

 

   Zaterdag 23 september 2017

   derde pijler: Verkondiging

   p.Emilio Platti o.p. en

   Inneke Van Cuyck – lekendominicaan

   Zaterdag 25 november 2017

   vierde pijler: Gemeenschap

   p. Mark Butaye o.p.

 

   Voorjaar 2018: voorbereiding tijdelijke professie

 

   Zondag 5 augustus 2018

   Feest van de Heilige Dominicus

   tijdelijke professie

 

 

 

De vormingsdagen vinden afwisselend plaats in Leuven en in Gent van 10u tot 16u.

U kan via mail inschrijven tot en met zaterdag 7 januari 2017: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deelnameprijs: 75 euro (vormingsprogramma en maaltijd) over te schrijven voor 7 januari 2017 op rekeningnummer BE 31 4533 0863 1155 van Annemie Deckers met vermelding ‘lekendominicanen 2017’.

 

Meer informatie

 

Annemie Deckers

voorzitter Dominicaanse familie Vlaanderen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

0477/363032

 

Geert Laleman en Nora Van der Meeren

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

0472/612231

 

Pater Marcel Braekers o.p.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


 

800 jaar Dominicanenorde

Als Dominicanen hebben we inderdaad wat te vieren: 800 jaar Dominicanenorde!

Dominicus en Franciscus waren tijdgenoten. Zij leefden in dezelfde politieke, economische en religieuze tijd van de 13de eeuw, maar ontdekten “andere” vragen en noden. Op hun eigen wijze zochten, en vonden, beiden antwoorden hierop. Zo werd Dominicus eerder de “prediker”, de “coach” van zijn tijd en Franciscus meer “de doener”, het “voorbeeld” doorheen dienen, delen en luisteren.

Vandaag zijn we 7 eeuwen verder. Toch kunnen deze twee heiligen van vroeger nog steeds boeiende opiniemakers zijn voor mensen van vandaag! 

  

Lees meer >

In het spoor van Dominicus doorheen le Pays Cathare


Fotopresentatie Dominicusreis

Herbekijk het programma >

 

Onze orde had vanaf haar stichting een belangrijke lekenwerking. De derde orde bestaat uit geëngageerde leken en zusters. De eerste verbinden zich door een gelofte om in de geest van de orde als leken in de wereld te staan, de tweede groep vormt lokale congregaties die onder de drie geloften staan. Samen vormen zij op dit ogenblik een groep van ongeveer 70 000 leden over heel de wereld. De inzet van deze leken zal in de nabije toekomst meer dan ooit belangrijk zijn.

Een korte objectieve situatieschets van de orde der predikbroeders. Gesticht in 1216 telt de orde 800 jaar later 5800 broeders van wie er ongeveer 860 in opleiding zijn, 2800 monialen of contemplatieve dominicanessen en ongeveer 70 000 leden van de derde orde die bestaat uit zusters dominicanessen in actieve pastoraal en leken die zich via een gelofte met de orde hebben verbonden. Het gaat dus over een identiteit met een lange traditie, wat inhoudt dat ze doorheen heel wat beproevingen heen is gegaan, maar ook dat ze aanslibsels van eeuwen soms meedraagt. Het gaat om een grote organisatie wat belangrijk is als we spreken over strategisch ingezet worden of wegtrekken. We zijn niet zoals bisdommen en parochies aan een territorium gebonden, maar staan rechtstreeks onder het gezag van de paus.

De identiteit steunt op 4 pijlers: gebed, studie, de gemeenschap en de verkondiging. Daar verder iets meer.

Lees meer >  

 

 

 

 

 

 

 Beluister de

 jubileumhymne

 

 

 

 

 

Jean Mossoux 

 

 

 

_________________ 

 Commentaren bekijken

_________________

 

Citaat commentaar Etienne Leirman

 

" Zijn doelpubliek is een steeds groter wordende groep die zich niet meer door de traditionele taal en leer aangesproken voelt of zelfs helemaal van vervreemd is. "

 _________________

 

 Citaat commentaar Sofie Foets 

 

"Het boekje “genoeg, gooi het over een andere boeg” was voor mij dus eigenlijk een leuke herinnering aan die kindertijd. Ik heb er  –  tot mijn verbazing – echt van genoten. Ik beleefde een soort van “aha-erlebnis” toen ik het las."

 _________________

 

Citaat commentaar Mieke Morlion

 

"Hij doorworstelt zijn scepsis ten aanzien van de figuur van Jezus via het evangelie van Matteüs. De teksten die hij dan verder doorploegt, bieden een rijk pakket aan christelijke inzichten."

 

 

 

De Dominicaanse gemeenschap in Knokke

Sint-Dominicushuis | Sparrendreef 91 | 8300 Knokke-Heist

T 050 60 24 55 | E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.IBAN BE36 7380 1199 5181 | BIC KREDBEBB